ഞായറാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 25, 2011

APL v/s BPLബിപിയെല്ലായ ഞാന്‍
എപിയെല്‍ സാറിന്റെ
ബിപിയെല്‍ കാര്‍ഡുമായ്..
ഒരു രൂപ അരി വാങ്ങാന്‍പോയി...
കടയില്‍ ചെന്നപ്പോ..
ബിപിയെല്ലായ ഞന്‍
എപിയെല്ലും.......
എപിയെല്ലായ സാറു....
ബിപിയെല്ലും...
കോരനു കഞ്ഞി
കുബിളിത്തന്നെ..............

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ