വ്യാഴാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 29, 2011

പ്രണയാഘാതം           ചുണ്ടില്‍ കോര്‍ത്ത് നീ-

                                   കവിളിലൂടെയ്ത പ്രണയം-

                                   ഹൃദയത്തില്‍ കൊണ്ടെന്‍.

                                    മിടിപ്പു നിലച്ചു പോയ്‌...
                                        പ്രണയാഘാതം...!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ