ബുധനാഴ്‌ച, ജനുവരി 04, 2012

                                                                        താളം തെറ്റിയ മനസ്സ്-
                                               തൊടിയിലിറങ്ങി 

                                     ചെമ്പരത്തി  പൊട്ടിച്ചു-

                                        ചെവിയില്‍ ചൂടി..
                                     ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ..
               

1 അഭിപ്രായം: