ബുധനാഴ്‌ച, ജനുവരി 11, 2012

കുന്നു  പോയത്...
വയലിനെ കുന്നാക്കാനല്ല,
വയലിനെ ഇല്ലാതാക്കാന്‍..
കുന്നറിഞ്ഞിരുന്നില്ല
ഇല്ലാതാവുന്നത് 
ഞാനും വയലുമെന്നു ....

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ